Laden…

MUSEUM 'T KROMHOUT

De geschiedenis van de Amsterdamse scheepsbouw en werkende motoren op unieke locatie in het centrum van Amsterdam!
Bezoek ons museum

Privacybeleid

Deze site valt onder het recht en de regels van Nederland en wordt gehost vanuit Nederland. Deze site is eigendom van en wordt onderhouden door De Vereniging Museum ’t Kromhout en alle vragen m.b.t. privacy moeten in eerste instantie gericht via ons e-mail formulier.

Houd u er rekening mee, dat wij gegevens verzamelen voor een minimum periode, zoals aangegeven in het wet van ons land. Elke vorm van privacy gevoelige informatie dat getoond wordt op publieke gedeelten van deze site, kunnen op schriftelijke verzoek gericht aan het onderstaand adres worden verwijderd. Houd u er rekening mee dat een kleine administratieve bijdrage gevraagd kan worden.

Verzameling van data
Deze website verzamelt data in overeenstemming met het Nederlandse recht. Deze website verzameld logs inclusief IP adressen, maar geen persoonsgebonden data van bezoekers, de server logs worden gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de site en zijn toegankelijk voor de politie en andere gerechtelijke autoriteiten in Nederland.

Cookies & Sessies voor data verzameling
Deze website maakt gebruik van cookies om identificeerbaar gegevens op een systeem te bewaren. Deze gegevens bevatten o.a. informatie over het type browser of de taalinstellingen van een browser. Persoonlijke informatie wordt niet opgeslagen in een cookie. Het is mogelijk uw browser zo te configureren dat het aanmaken van cookies voorkomen wordt.

Informatie derden
Ondanks we geen informatie aan derden verkopen, geven wij wel informatie door aan andere partijen om een beter service te kunnen verlenen. De volgende derde partijen hebben toegang tot een deel van onze data: Google Analytics cookies, Google Analytics is onze primaire webstatistieken software, er worden geen identificeerbare data verzonden naar Google Analytics maar geografische locaties wanneer deze beschikbaar zijn.

Bezwaren
Heeft u informatie nodig of u ben overtuigd dat er een fout is gemaakt binnen deze document, dat kunt u contact opnemen via de contactpagina. We gaan zeer serieus om met uw privacy en verkopen of gebruiken uw gegevens niet in een manier dat gezien kan worden als ongepast zowel ethisch als in de wetgeving.

 

Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website
De Vereniging Museum ’t Kromhout besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. De Vereniging Museum ’t Kromhout wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. De Vereniging Museum ’t Kromhout behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over De Vereniging Museum ’t Kromhout en over de door haar ontplooide activiteiten en is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Functioneren van deze website
De Vereniging Museum ’t Kromhout garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. De Vereniging Museum ’t Kromhout is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door De Vereniging Museum ’t Kromhout of door u aan; De Vereniging Museum ’t Kromhout middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De Vereniging Museum ’t Kromhout aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. De Vereniging Museum ’t Kromhout behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij De Vereniging Museum ’t Kromhout of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Vereniging Museum ’t Kromhout .

Virussen
De Vereniging Museum ’t Kromhout garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.