Laden…

MUSEUM 'T KROMHOUT

De geschiedenis van de Amsterdamse scheepsbouw en werkende motoren op unieke locatie in het centrum van Amsterdam!
Bezoek ons museum

Missie

Missie & Doelstelling
 1. De vereniging heeft ten doel het verzamelen, bewaren en op een inspirerende wijze verspreiden van historische kennis op het gebied van de scheepsvoortstuwing[1] en de lokale scheepsbouw voornamelijk van de binnenscheepvaart van af de 17e eeuw tot heden en de relevante economische en sociale gevolgen en ontwikkelingen daarvan.
  Zij erkent vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid het belang van het behouden van het cultureel en industrieel historisch erfgoed.
 2. Zij wil dit doel bereiken door:
  >> Het bijeenbrengen en onderhouden van een collectie van ‘werkende’ scheepsvoortstuwing machines zoals stoommachines en motoren, bij voorkeur die van de voormalige Kromhout Motoren Fabriek.
  >> Het zichtbaar maken van historische scheepsbouw.
  >> Het toegankelijk maken van archief en fotodocumentatie.
  >> Het verschaffen van informatie en educatie over gebruik, bediening, onderhoud en restauratie van Kromhoutmotoren.
  >> Onderzoek doen en Informatie verstrekken over de economische veranderingen voor schippers en hun gezinnen, arbeidsomstandigheden in fabrieken en werven[2] en daarmee samenhangende sociale en maatschappelijke ontwikkelingen en spanningen.
  >> Informatie over de historie en inrichting van de Amsterdamse Oostelijke Eilanden en die van de Nieuwe Vaart in het bijzonder.
  >> Het stimuleren van het behoud van dit cultuurhistorisch erfgoed voor een breed publiek.
 3. Tevens bewaart en onderhoudt het museum een collectie van andere producten, bijzondere objecten en documentatiemateriaal van de Kromhout Motorenfabriek (KMF) die een tijdsbeeld geven over de ontwikkeling van de fabriek en de bedrijfsvoering.

[1] In de brede zin. Wind- en spierkracht/stoom/brandstof (m.n. diesel)/elektrisch.

[2] In het bijzonder de scheepswerf en machinewerkplaats ’t Kromhout aan de Hoogte Kadijk en de Kromhout Motorenfabriek aan de Ketelstraat in Noord.

 

Onze kernwaarden
 • inspirerend
 • informatief
 • educatief
 • klantgericht

 

 

Museum 't Kromhout is lid van en/of werkt samen met vele andere organisaties in het veld