Laden…

MUSEUM 'T KROMHOUT

De geschiedenis van de Amsterdamse scheepsbouw en werkende motoren op unieke locatie in het centrum van Amsterdam!
Bezoek ons museum

Collectie-Gloeikop

Gloeikop-scheepsmotor 2takt Type M00 met keerkoppeling

(Kromhout Motoren Fabriek)
Motornummer: 3857
Serienummer: 005
Vermogen: 9 epk.
Toerental: 600 omw./min.
Boring: 165 mm.
Slag: 170 mm.
Gewicht: 1000 kg.
Besteld op 13 september 1926 en geleverd op 10 oktober aan Th. v.d. Beldt te West Graftdijk. Motor heeft dienst gedaan in een vissersschip, de UK205, type Schouw, z.g. “spekbak”, lengte 8 meter.
Het schip vaart thans in de recreatievaart als de “LE84”.
Aankoop 1987

Middeldrukmotor 2takt Type M0

(Kromhout Motoren Fabriek)
Tweede type gloeikop

Bouwnummer: 308
Motornummer: 6265
Boring: 196 mm.
Slag: 205 mm.
Vermogen: 16 epk.
Toerental: 500 omw/min.
Inspuitdruk: 75 kg/cm2
Gewicht: 1400 kg.
Besteld op 8 januari 1931
Geleverd op 15 januari 1931 aan Gebr. Van Noord.
Motorschip “Gerrie” M. v.d. Akker, Maasland.

Gloeikopmotor  2takt type M1

(Kromhout Motoren Fabriek)
Bouwjaar: 1913
Scheepsmotor met keerkoppeling

Gloeikopmotor Type:M2, 2takt

(Kromhout Motoren Fabriek)
Bouwjaar: 1925
Gloeikopmotor, scheepsmotor met keerkoppeling. Oud model met z.g. droge kop en voorverwarmer met originele Kromhout keerkoppeling.
Vermogen: 30 EPK
Boring: 265 mm.
Slag: 275 mm.
Gewicht: 2300 kg.
Gebruikt als hoofdmotor van een binnenvaartschip.
Een veel gebruikt type motor o.a. door de eenvoudige bediening en lange levensduur.
Motor en keerkoppeling vormen één geheel.
Ook toegepast in 2 cilinder uitvoering.

Ruwoliemotor Type: RO-1

(Kromhout Motoren Fabriek)
Bouwjaar: 1911
Vermogen: 18 EPK
Boring: 230 mm.
Slag: 240 mm.
Toerental: 425 Omw./min.
Prijs (1911) 2750 gulden

Vroege gloeikopmotor met waterinjectie; type RO en afkomstig uit de Plaspoelpolder bij Haarlem. Deze motor dateert uit 1911 en is op 21 juni 2013 door de Technische Universiteit Delft aan de Vereniging Museum ’t Kromhout in bruikleen gegeven. Omdat dit een mooi gerestaureerd en zeldzaam exemplaar, waar we niets aan mogen wijzigen is deze bruikleen en als enige motor in een vitrine geplaatst. Waterinjectie werd bij oudere uitvoeringen van gloeikopmotoren toegepast om de optredende thermische problemen te verhelpen. Deze Motor heeft tot 1935 dienst gedaan als aandrijving van een centrifugaalpomp in het watergemaal “Poelpolder” in Schalkwijk bij Haarlem en is aan het museum in bruikleen gegeven door de TU Delft.