Museum 't Kromhout

Vraag en aanbod


Geef uw vraag en aanbod op aan:   info@kromhoutmuseum.nl

Verzoek:

Wie heeft er een kleine verzameling op het gebied van de scheepsbouw of (scheeps)motortechniek en wil deze voor een aantal maanden exposeren?

 

AANBOD:

Uit het depot van het museum o.a:

Brandstofpompen   LS/LW   Kromhoutmotoren

Schriftelijk te bevragen via ons e-mailadres:    info@kromhoutmuseum.nl

 

 

Museum 't Kromhout