Museum 't Kromhout

Steun


De  collectie is eigendom en in beheer bij de Vereniging   “MUSEUM ’t KROMHOUT”.

Vrijwilligers zijn voortdurend bezig met het restaureren en het in bedrijf houden van de collectie.

Daarnaast vraagt ook de oude smederij en de bibliotheek de nodige aandacht.

De Vereniging heeft slechts beperkte financiële middelen.

De inkomsten voor exploitatie van het Museum komen voornamelijk uit de contributies van de leden en de entreegelden.

 

Vanaf € 25,- per jaar bent U al lid van de Vereniging en heeft U tijdens openingsuren  vrij toegang .

Donaties zijn van harte welkom en vallen onder de fiscaal vriendelijke ANBI regeling.

 

kromhout_sb_10          kromhout_sb_12         kromhout_sb_14

 

kromhout_sb_15

Sinds 2012 heeft het Museum een culturele ANBI status waardoor donaties geheel fiscaal aftrekbaar zijn!

Uitspraak Hoge Raad  (april-2013):  Volledige fiscale aftrek bij 5 jarige uitkering (Akte Notaris), ook voor de erfgenamen voort te zetten bij voortijdig overlijden van de oorspronkelijke donateur.
Noodzakelijk zijn meer leden, donateurs en vrijwilligers.
Alleen dan kan het museum en daarmee het culturele erfgoed in stand worden gehouden.

Lidmaatschappen:
Persoonlijk “Lid van de Vereniging” door storting van minimaal € 25,- op girorekening NL10INGB0003625700

Het Bedrijfslidmaatschap verkrijgt men door  deelname van  € 250,00 per jaar.

Leden ontvangen het blad “Museum ’t Kromhout” (op verzoek ook digitaal te verkrijgen, na opgaven van e-mailadres) , digitale nieuwsbrieven en gratis toegang tot het museum.

Maak of geef, je buurman, of vriend een abonnement van onze vereniging!

Het adres is:

Hoogte Kadijk 147, 1018 BJ Amsterdam.
Tel.: 020 – 62 76 77     Mobiel: 06-2032 9927

 

Bank: ING-Amsterdam

IBAN: NL10INGB0003625700

BTW : 805260456B01

Museum 't Kromhout