Museum 't Kromhout

De Geschiedenis


 

De locatie waar na de zogenaamde “Nieuwe Uitleg” van 1662 de scheepsbouw in Amsterdam zich voornamelijk had gevestigd rond de Nieuwe Vaart is van grote historische betekenis.
Grote werven van de Admiraliteit en de VOC vestigden zich op de Oostelijke Eilanden Kattenburg en Oostenburg.
De particuliere werven zaten op Wittenburg. Kleinere werven vestigden zich vanaf de Rapenburg naar de hellingen langs de Nieuwe Vaart en de Hoogte Kadijk.
Omstreeks 1970 waren nog maar twee kleine scheepswerven aan de Hoogte Kadijk over.
Werven: ”Koning William” en “Werf ’t Kromhout“, gelegen aan de ingang van de Entrepotsluis.
“Werf ’t Kromhout” bestond uit een overkapte helling en een machinehal.
Historie van eigendom:
De firma Pietersen koopt de werf bestaande uit 2 hallen van de familie Ceuvel.
Deze werf wordt in 1973 aan de stichting “Werf ’t Kromhout” voor een symbolisch bedrag overgedragen.

img714
In 1974 wordt de “Vereniging van Vrienden van de Werf ’t Kromhout” eigenaar van de collectie en de inventaris.
Stichting Werf  ’t Kromhout wordt in 1996 overgenomen door het Amsterdams Monumenten fonds,
(het huidige Stadsherstel).
Vanaf 1999 heeft de Stichting Werf ’t Kromhout het onroerend goed in erfpacht.
Aangezien Stadsherstel niet als doelstelling de exploitatie van musea heeft, is de exploitatie van de motorenhal middels een convenant overgedragen aan de “Vereniging van Vrienden van de stichting Werf ’t Kromhout”.
De naam van de vereniging is in 2012 veranderd in
“Vereniging Museum ’t Kromhout”.
De commerciële exploitatie van de werf en scheepshelling is juridisch afgescheiden van de motorenhal waarin Museum ’t Kromhout is gevestigd.

Open dag, Gert 12 mei (17)

Museum 't Kromhout